Γ Γυμνασίου – Βρείτε τον Αλγόριθμο!

Στην παράγραφο 1.3 του βιβλίου, διατυπώνεται με απλά βήματα ο αλγόριθμος για τη λύση του προβλήματος του βαρκάρη. Βρείτε τον αλγόριθμο σε κάποιο από τα προβλήματα – γρίφους που παρουσιάζονται στον ιστότοπο archive.org και διατυπώστε τον με την μορφή απλών οδηγιών-βημάτων.

Στις παραπάνω σελίδες πατήστε το “Click to begin” και στη συνέχεια το “Fullscreen view”.

Αυτοί και ακόμα περισσότεροι γρίφοι παρουσιάζονταν στο site Plastelina Logic Games, σελίδα που δεν υποστηρίζεται από τους browsers γιατί απαιτεί την ενεργοποίηση / εκτέλεση του Adobe Flash, που πλέον έχει καταργηθεί!

  • Το πρόβλημα “Οι πύργοι του Ανόι”Ο Θρύλος: Σε κάποιους Ινδούς μοναχούς δόθηκε η δοκιμασία να μετακινήσουν 64 εύθραυστους δίσκους από μία τοποθεσία σε μια άλλη, έναν κάθε φορά, αποφεύγοντας την τοποθέτηση ενός μεγαλύτερου δίσκου πάνω σε έναν μικρότερο. Υπήρχε μόνο μια ακόμα ενδιάμεση τοποθεσία, πέρα από τις δύο, όπου ένας δίσκος μπορούσε να τοποθετηθεί. Ο μύθος λέει πως όταν οι μοναχοί καταφέρουν να μετακινήσουν τους 64 δίσκους στην νέα τοποθεσία, τότε ο ναός τους θα καταρρεύσει και θα μετατραπεί σε σκόνη και ακόμα ο κόσμος θα καταστραφεί.Το παιχνίδι: Υπάρχει ένα παιχνίδι βασισμένο στο μύθο. Έχετε μια μικρή συλλογή από δίσκους και τρεις πασσάλους πάνω στους οποίους μπορείτε να τους τοποθετήσετε (ο κάθε δίσκος έχει στη μέση μία τρύπα ώστε να τοποθετείται στον πάσσαλο). Οι δίσκοι είναι όλοι τοποθετημένοι στον αριστερό πάσσαλο σε αύξουσα σειρά ανάλογα με το μέγεθός τους. Θα πρέπει να τους μετακινήσεις στο δεξιό πάσσαλο χωρίς ποτέ όμως να βάλεις έναν μεγαλύτερο δίσκο πάνω σε έναν μικρότερο.
  • Άλλοι γρίφοι – Τροφή για σκέψη!

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση