Α Γυμνασίου – Επεξεργασία κειμένου

1) Εξάσκηση στην πληκτρολόγηση:
Πληλτρολογήστε το κείμενο και εξασκηθείτε στον τονισμό των λέξεων όπως φαίνεται στο αρχείο: Typing exercise

2) Άσκηση στη βασική μορφοποίηση:
Κατεβάστε και αποθηκεύστε το παρακάτω έγγραφο LibreOffice Writer στον φάκελο του τμήματός σας, μέσα στα “Έγγραφά μου”: Text Computer Software. Στη συνέχεια αλλάξτε τη μορφή του αξιοποιώντας όσα μάθαμε για τις μορφές των χαρακτήρων και των παραγράφων!

3) Άσκηση στην πληκτρολόγηση και τη μορφοποίηση κειμένου, με προσθήκη αρίθμησης/κουκίδων και εικόνας (Ι):
Δημιουργήστε ένα νέο έγγραφο στο LibreOffice Writer και κάντε την άσκηση που περιγράφεται στην εκφώνηση: chocolate recipe exercise

4) Άσκηση στη μορφοποίηση κειμένου με προσθήκη αρίθμησης/κουκίδων, εικόνας  και FontWork (WordArt)(ΙΙ):
Κατεβάστε και αποθηκεύστε το παρακάτω έγγραφο LibreOffice Writer στον φάκελο του τμήματός σας, μέσα στα “Έγγραφά μου”: invitation. Στη συνέχεια κάντε τις κατάλληλες μορφοποιήσεις ώστε να μοιάζει με το παρακάτω τελικό κείμενο.

5) Άσκηση στη δημιουργία και τη μορφοποίηση πίνακα:
Δημιουργήστε έναν πίνακα κατάλληλων διαστάσεων για το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, πληκτρολογήστε τα μαθήματα για κάθε διδακτική ώρα και μορφοποιήστε τον όπως εσείς επιθυμείτε!

6) Δημιουργία αίτησης με κείμενο δύο στηλών:
Πληκτρολογήστε το κείμενο και αποθηκεύστε το στον φάκελο του τμήματός σας, μέσα στα “Έγγραφά μου”. Στη συνέχεια μορφοποιήστε το όπως φαίνεται στην τελική αίτηση.

7) Επαναληπτική άσκηση (Ι):
Κατεβάστε το παρακάτω έγγραφο LibreOffice Writer VanGogh_Text και κάντε την άσκηση που περιγράφεται στην εκφώνηση: VanGogh: Οδηγίες μορφοποίησης.

8) Επαναληπτική άσκηση (ΙΙ) – Με προσθήκη κεφαλίδας και υποσέλιδου:
Κατεβάστε το κείμενο και την εικόνα και αποθηκεύστε τα στον φάκελο του τμήματός σας, μέσα στα “Έγγραφά μου”. Στη συνέχεια, μορφοποιήστε το αρχικό κείμενο σύμφωνα με το έγγραφο: Οδηγίες Μορφοποίησης.

Συμβουλές για την πληκτρολόγηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση