Εργασία στο Scratch

Για την επόμενη συνάντησή μας, κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει τροποποιήσει τον κώδικα που της αντιστοιχεί, με βάση τις οδηγίες του προηγούμενου άρθρου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει:

 • Να προσθέσει σε κατάλληλο σημείο του κώδικα την εντολή  ώστε κάθε φορά που απαντάται μια ερώτηση, είτε λάθος είτε σωστά, η μορφή που την αντιπροσωπεύει να γίνεται πιο διάφανη.
 • Να προσθέσει σε κατάλληλο σημείο του κώδικα την εντολή ώστε να ακούγεται ήχος επιδοκιμασίας, σε περίπτωση που δοθεί σωστή απάντηση, και την εντολή ώστε να ακούγεται ήχος αποδοκιμασίας, σε περίπτωση που δοθεί λανθασμένη απάντηση.

Παρατηρήσεις: Ο ήχος επιβράβευσης έχει μεγάλη διάρκεια η οποία μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από το περιβάλλον του scratch. Μπορείτε όμως να αναζητήσετε και να προτείνετε εναλλακτικά αρχεία ήχου!

Εργασία στο Scratch!

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τις εργασίες που σας έχουμε αναθέσει, για την επόμενη συνάντησή μας την Παρασκευή στις 15/2/2019!

Δραστηριότητες Scratch!

 • Μελετήστε το έγγραφο “storyboard” που περιγράφει τη δομή της εφαρμογής μας!
 • Στη συνέχεια δείτε τις εργασίες, στο έγγραφο “assignment, που σας έχουμε αναθέσει, για την επόμενη συνάντησή μας την Παρασκευή στις 8/2/2019!

Εύρεση εικόνων για το κουίζ

Ανοίξτε το παρακάτω έγγραφο με τις ερωτήσεις που προορίζονται για το κουίζ.

quiz.docx ή quiz.pdf

Στο αρχείο αυτό θα διαπιστώσετε ότι σας έχουμε αναθέσει συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κάθε ομάδα ή μαθητής/τρια καλείται:

 • Να βρει μια αντιπροσωπευτική εικόνα για κάθε ερώτηση.
 • Να προβεί στην επεξεργασία των εικόνων αν κριθεί απαραίτητο. Οι εικόνες καλό είναι να έχουν διάφανο φόντο, συνεπώς πρέπει να είναι τύπου PNG. Προτείνεται το πρόγραμμα “Pixlr online editor” (απαιτεί την ενεργοποίηση του πρόσθετου Flash για να εκτελεστεί). Μπορείτε να δείτε ένα σύντομο οδηγό για τη δημιουργία μιας εικόνας με διαφάνεια.
 • Να συνδεθεί στο https://scratch.mit.edu/ και να ανεβάσει τις σχετικές εικόνες ως νέα αντικείμενα του σεναρίου Τελική εργασία.

Ερωτήσεις για τη δημιουργία quiz στο Scratch

Το παρακάτω αρχείο περιέχει τις ερωτήσεις του κουίζ στις οποίες κατέληξε η ομάδα μας κατά την τελευταία μας συνάντηση.

Κουίζ – Έγγραφο του Word

Κουίζ – Έγγραφο PDF

Καλείστε:

 • να βρείτε αντιπροσωπευτικές εικόνες για την καθεμιά!
 • να σκεφτείτε επιπλέον ερωτήσεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά μας κατά την επίσκεψη σε έναν υγροβιότοπο!
 • να σκεφτείτε επιπλέον ερωτήσεις που σχετίζονται με τους κινδύνους που ένας υγροβιότοπος διατρέχει!

Scratch – Άσκηση 1

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://scratch.mit.edu και αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό της ομάδας μας με τα στοιχεία (όνομα χρήστη και συνθηματικό) που σας δόθηκαν στην τελευταία συνάντηση:

 • Κατεβάστε και αποθηκεύστε το έργο quiz.
 • Ανοίξτε το quiz στον offline editor Scratch 2.0 που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.
 • Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε τις κινήσεις της μορφής Avery προς όλες τις κατευθύνσεις.
 • Μελετήστε πώς αλληλεπιδρά με τη δεύτερη μορφή του σεναρίου.
 • Προσθέστε εικόνες στο υπόβαθρο.
 • Δημιουργήστε και δώστε κίνηση σε μια άλλη μορφή της αρεσκείας σας!

Γνωριμία με το Scratch!

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Veni, Vidi,…Bici”, θα δημιουργήσουμε μια διαδραστική (interactive) εφαρμογή στο περιβάλλον του scratch, με αντικείμενο τους υδροβιότοπους και το Δέλτα του Έβρου. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να γνωρίσετε το παραπάνω πρόγραμμα. Μπορείτε:

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση