Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς, μαθητές και μαθήτριες,
το ιστολόγιο αυτό χρησιμοποιήθηκε για τα μαθήματα της Φυσικής και της Χημείας, το πρώτο διάστημα της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Καθώς όμως τα τεχνικά προβλήματα που εμπόδιζαν τη χρήση κάποιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας επιλύθηκαν, από τις 21/4/2020 το υλικό που αφορά τα παραπάνω μαθήματα, που διδάσκει η κ.Μάργου, θα είναι διαθέσιμο στην ψηφιακή πλατφόρμα του ECLASS.

Ευχαριστούμε για τη  συνεργασία σας!