Δημιουργία εικόνων με Τεχνητή Νοημοσύνη

Τα παιδιά της Στ τάξης δημιούργησαν εικόνες με θέμα “Χειμωνιάτικο τοπίο”  χρησιμοποιώντας εργαλεία και λογισμικά Τεχνητής Νοημοσύνης.