Ενημερωτική επιστολή προς γονείς – κηδεμόνες για το αναβαθμισμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι στα σχολεία μας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο, Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου, που θα λειτουργεί μέχρι τις 5:30 μμ. (αντί 4 μμ. που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Α) Το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσεται σε τρεις (3) ζώνες:

Στην πρώτη (1η) ζώνη, «Μεσημβρινό γεύμα – Διατροφική αγωγή», διάρκειας μίας (1) διδακτικής ώρας καθημερινά.

Στη δεύτερη (2η) ζώνη, «Μελέτη-Προετοιμασία», διάρκειας δύο (2) διδακτικών ωρών.

Στην τρίτη (3η) ζώνη«Σχολικοί Μαθητικοί Όμιλοι», οι οποίοι εντάσσονται, για συνεχόμενο δίωρο καθημερινά, με ενδιάμεσο ολιγόλεπτο διάλειμμα. Στο πλαίσιο της λειτουργίας τους δύναται να προσφέρεται δράση, δημιουργική απασχόληση, ελεύθερη έκφραση και ψυχαγωγία με αντικείμενα σχετιζόμενα με τον αθλητισμό, τα ομαδικά αθλήματα, τους παραδοσιακούς ή μοντέρνους χορούς, τη χοροκινητική έκφραση, τις εικαστικές τέχνες, τις χειροτεχνίες και κατασκευές, την εκμάθηση μουσικών οργάνων, την εκπαιδευτική ρομποτική, τα πνευματικά παιχνίδια και παζλ, τα παραδοσιακά παιχνίδια, τις επιστημονικές κατασκευές – πειράματα, τα μαθηματικά παιχνίδια, τη ρητορική τέχνη και δημιουργική γραφή, το ασφαλές και δημιουργικό διαδίκτυο, τη διαπολιτισμική παιδεία, την πολιτειότητα και πολιτότητα, τον εθελοντισμό, την παιδική επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία εφημερίδας. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δύνανται να επιλέγουν και να συμμετέχουν σε έναν ή περισσότερους ομίλους.

Β) Ειδικότερα, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου διαμορφώνεται ως εξής:

Επίσης, σας ενημερώνουμε πως και στα Νηπιαγωγεία μας κατά το σχολικό έτος 2022-2023 θα εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ. που ίσχυε μέχρι σήμερα).

Α) Στο νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπιαγωγείου προστίθενται στον διδακτικό χρόνο του ισχύοντος προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος δύο (2) διδακτικές ώρες η πέμπτη (5η ) και η έκτη (6η ), διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία.

Β) Ειδικότερα, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου Νηπιαγωγείου διαμορφώνεται ως εξής:

Παρακαλούμε, τους/τις ενδιαφερόμενους/ες γονείς και κηδεμόνες να επικοινωνήσουν με το Νηπιαγωγείο/Σχολείο σας και να δηλώσουν εγγράφως τη συμμετοχή του/των παιδιού/ών τους σε Αίτηση που θα σας δοθεί από τον Διευθυντή/ντρια, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Καλή σχολική χρονιά!

 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Όλγα Μούσιου Μυλωνά

 

 

Ενημερωτική επιστολή προς γονείς – κηδεμόνες για το αναβαθμισμένο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο