Τίτλοι βιβλίων

Κανονισμός λειτουργίας

Πατήστε εδώ για να δείτε τις προσφορές βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας.

 

tn_SAM_0235

Διαρκής στόχος μας είναι ένα σχολείο που εκτός από τη μετάδοση γνώσεων θα λειτουργεί ως χώρος πολιτισμού, ψυχαγωγίας και προσωπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, το σχολείο μας προσπαθεί να αναπροσαρμόσει τη λειτουργία του στα νέα εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, κοινωνικά και τεχνολογικά δεδομένα. Στο εκπαιδευτικό επίπεδο, η εισαγωγή στο αναλυτικό πρόγραμμα του θεσμού της φιλαναγνωσίας δημιουργεί νέες ευκαιρίες αλλά και ευθύνες στην προσπάθεια εδραίωσης μια φιλικής και οργανικής σχέσης των μαθητών με τη διαδικασία της ανάγνωσης και το βιβλίο ειδικότερα. Σε παιδαγωγικό επίπεδο, οι νέες προσεγγίσεις της μάθησης και της παιδαγωγικής, που προωθούν την πολυθεματική, ενεργητική και βιωματική  γνώση, απαιτούν ελευθερία και ευελιξία στον τρόπο επιλογής, οργάνωσης και παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού από πληθώρα πηγών. Στο κοινωνικό επίπεδο, η λειτουργία μιας δανειστικής βιβλιοθήκης για τους μαθητές και εν γένει για όλο το σύνολο της σχολικής κοινότητας λειτουργεί ως καταφύγιο και βάλσαμο στις δυσκολίες της κρίσης, μέσο πολιτισμού και ψυχαγωγίας για όλους αυτούς που η απόκτηση ενός τίτλου βιβλίου μπορεί να είναι δυσχερής για οικονομικούς λόγους. Τέλος, σε τεχνολογικό επίπεδο, η λειτουργία της βιβλιοθήκης διευρύνεται με τη συμπερίληψη ψηφιακών εκδόσεων, κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού και βεβαίως τη διασύνδεσή της με δικτυακές βάσεις δεδομένων, μετεξελισσόμενη έτσι σε βασική πληροφοριακή μονάδα, κέντρο στήριξης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής λειτουργίας του σχολείου.

SAM_0253

 

Δυστυχώς λόγω έλλειψης χώρων κατά τα προηγούμενα έτη το σχολείο δεν μπόρεσε να αιτηθεί τη συμπερίληψή του στο πρόγραμμα του Ε.ΚΕ.ΒΙ για τη δημιουργία Λέσχης ανάγνωσης ( την αποτελεσματικότητα του οποίου δε γνωρίζουμε μετά την κατάργηση του εν λόγω φορέα), μη εξασφαλίζοντας έτσι το σχετικό εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του με μερικούς σύγχρονους τίτλους.

SAM_0256

Στην κατεύθυνση αυτή το σχολείο μας, αξιοποιώντας κατάλληλα μια διαθέσιμη αίθουσα, προέβη κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στη διαμόρφωση ενός χώρου κατάλληλου για βιβλιοθήκη- αναγνωστήριο. Για τη διευθέτηση και τον εξοπλισμό του χώρου αυτού αξιοποιήθηκε εξοπλισμός που παρασχέθηκε στο σχολείο μας μέσω πρόσφατων υπηρεσιακών χορηγήσεων (τηλεόραση και συσκευή dvd), εξοπλισμός που ήδη υπήρχε στο σχολείο (έπιπλα βιβλιοθηκών, βιβλία και μοκέτες καθώς και υλικό που εξασφαλίστηκε μέσω προσφορών γονέων (σύστημα ηχείων για τη βελτίωση της ηχητικής κάλυψης της αίθουσας, ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό της μοκέτας). Η προετοιμασία και η διευθέτηση του χώρου έγινε από το προσωπικό του σχολείου με τέτοιο τρόπο, ώστε, αν υπάρξει μελλοντικά ανάγκη για χρήση της αίθουσας αυτής για διδακτικούς σκοπούς, να να μπορούν να αξιοποιηθεί άμεσα, χωρίς άλλες προσαρμογές. Έτσι οι βασικές χωροθετικές διευθετήσεις και η τοποθέτηση του εξοπλισμού (βιβλιοθήκες)  μπορούν να παραμείνουν ως έχουν, εξασφαλίζοντας την υβριδική λειτουργία του χώρου τόσο ως αίθουσας διδασκαλίας όσο και με την τρέχουσα λειτουργία της ως πληροφοριακό κέντρα στήριξης της εκπαιδευτικής και μαθησιακής λειτουργίας του σχολείου.

tn_SAM_0226

Για την αποτελεσματικότερη πραγμάτωση αυτών των επιδιώξεων έχουμε ορίσει τους επόμενους στόχους μας ως εξής:

  • Εμπλουτισμός της βιβλιοθήκης και της αίθουσας προβολών με υλικό (έντυπο και ψηφιακό), κατάλληλο για τα ηλικιακά δεδομένα και τα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών μας. Το σχολείο προβαίνει κατά το διάστημα αυτό στη διευθέτηση των υπαρχόντων τίτλων, οι οποίοι όμως πέραν του περιορισμένου αριθμού τους δεν είναι επικαιροποιημένοι χρονικά, με αποτέλεσμα να απουσιάζουν πλήρως σύγχρονα αναγνώσματα.
  • Εγκατάσταση στο χώρο της βιβλιοθήκης 1-2 υπολογιστών και σύνδεσή τους με τον υπάρχοντα δικτυακό εξοπλισμό του σχολείου, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό και να δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων του υλικού της σχολικής μας βιβλιοθήκης, κάτι που θα διευκολύνει τη δανειστική λειτουργία αυτής.
  • Αισθητική παρέμβαση επί των χώρων αυτών (π.χ. βάψιμο τοίχων, αποτύπωση εικαστικών συνθέσεων κ.λπ.).

Για το σκοπό αυτό το σχολείο κάνει ένα άνοιγμα τόσο προς τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία της περιοχής μας και ζητά και τη δική τους συνέργεια στην πραγμάτωση αυτών των στόχων.