Αρχεία για 11 Ιουνίου 2024

Ιούν 11 2024

ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Μέρος 2ο (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

Το σχολικό έτος 2023-2024 το σχολείο μας το πρόγραμμα του Ιδρύματος Λαμπράκη. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Συμμετέχουν σε αυτό […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, Μέρος 2ο (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)