Αρχεία για Μάιος 2024

Μάι 23 2024

ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)

Το σχολικό έτος 2023-2024 το σχολείο μας υλοποιεί το πρόγραμμα «Ενεργώ ως Πολίτης» του Ιδρύματος Λαμπράκη. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της, στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων […]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΕΡΓΩ ΩΣ ΠΟΛΙΤΗΣ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)