Αρχεία για 24 Απριλίου 2020

Απρ 24 2020

Κυψέλες της Πληροφορικής (κ. Κώστας)

https://e-me.edu.gr/groups/25dimevo      A1 και Α2 και Α3   https://e-me.edu.gr/groups/b1kaib25oevo  Β1 και Β2   https://e-me.edu.gr/groups/gtpe25oevo    Γ1, Γ2, Γ3, Γ4   https://e-me.edu.gr/groups/devosmos    Δ1, Δ2, Δ3   https://e-me.edu.gr/groups/edevosmos   Ε1, Ε2, Ε3   https://e-me.edu.gr/groups/stdimevosm    Στ1 και Στ2

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυψέλες της Πληροφορικής (κ. Κώστας)