Ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας για το σχολείο μας – e-Twinning Quality Label

Τα τμήματα Α1 και Α2 με τις εκπαιδευτικούς Φωτζιτζή Πολυξένη και Τσιρικίδου Γενοβέφα κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 πραγματοποίησαν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning έργο με τίτλο «Clean Environment». Το έργο μετά από αξιολόγηση πιστοποιήθηκε με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας έργου. Ευχαριστούμε θερμά τους μικρούς μας μαθητές για τη διάθεση και τα χαμόγελα που μας μοίρασαν σε όλη τη διάρκεια του έργου και τους γονείς για τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση τους.

e Twinning