Πρόγραμμα etwinning

To νηπιαγωγείο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning με θέμα”Ηοw are you today? Feelings and emotions” .

θα ασχοληθούμε με το συναισθήματα και πως να τα εκφράζουμε. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 4 σχολεία από την Πολωνία, 4 από την Ρουμανία, 1 από την Ισπανία, 2 από την Τουρκία, και από την Ελλάδα το 1 Νηπιαγωγείο Σκουτάρεως. Σαν πρώτη δραστηριότητα ζητήθηκε από τους εταίρους να δημιουργήσουν το λογότυπο του προγράμματος. Αυτό που ψηφιστεί από όλους θα γίνει και το τελικό λογότυπο του προγράμματος. Η δική μας πρόταση είναι η παρακάτω εικόνα.