Γιορτή της Μητέρας

Αν και φέτος  ήταν αδύνατη η προετοιμασία του δώρου για την μητέρα λόγω των διακοπών του Πάσχα, θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητη η  οργάνωση δραστηριοτήτων με την επιστροφή σε αυτό.

Διαβάσαμε το  βιβλίο που υπάρχει στο σχολείο μας  με τίτλο  “Η μαμά είναι σπίτι”.