Δωρεά Ιδρύματος Μελά

Στα πλαίσια δράσης του νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-24 με τίτλο “Ενέργειες για την ενίσχυση-
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού του νηπιαγωγείου” αιτηθήκαμε από το Ίδρυμα Μελά την αποστολή βιβλίων και εκπαιδευτικό υλικό. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Τα βιβλία και το υλικό έχουν ήδη φτάσει στο νηπιαγωγείο μας.

IMG 20240220 124201 IMG 20240220 131747

Τα παρουσιάσαμε στα παιδιά δίνοντας πληροφορίες για το Ίδρυμα και τον ιδρυτή του.

Ποιος ήταν ο Βασίλειος Μελάς

 

Τα παιδιά  σε ομάδες ζωγράφισαν  και επέλεξαν με κλήρωση την ομαδική ζωγραφιά που θα στείλουν στους  υπεύθυνους του Ιδρύματος  για να τους ευχαριστούνε