Δωρεά Ιδρύματος Μελά

Στα πλαίσια δράσης του νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2023-24 με τίτλο “Ενέργειες για την ενίσχυση-
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού του νηπιαγωγείου” αιτηθήκαμε από το Ίδρυμα Μελά την αποστολή βιβλίων και εκπαιδευτικό υλικό. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Τα βιβλία και το υλικό έχουν ήδη φτάσει στο νηπιαγωγείο μας.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο