Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας νηπιαγωγείου

 

 

λειτουρίας

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νηπιαγωγείου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Προκειμένου να ενημερωθείτε και γραπτός,  μπορείτε να μπείτε στο μενού που υπάρχει στο πάνω μέρος και να πατήσετε στο    » Διαβάστε όλο το άρθρο