Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας νηπιαγωγείου

 

 

λειτουρίας

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του νηπιαγωγείου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Προκειμένου να ενημερωθείτε και γραπτός,  μπορείτε να μπείτε στο μενού που υπάρχει στο πάνω μέρος και να πατήσετε στο   Το Σχολείο μας Κανονισμός λειτουργίας.