Εργαστήρια δεξιοτήτων

Στο Νηπιαγωγείο κατά το σχολικό έτος 2021-22 αποφασίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων να υλοποιηθούν 4 θέματα  διάρκειας 2 μηνών το καθένα.

Στην θεματική ενότητα «Ζω καλύτερα- Ευ ζην» θα ασχοληθούμε το θέμα» Ιππότες την οδικής ασφάλειας » Πρόγραμμα του Ι.Ο.Α ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, 

στην θεματική ενότητα » Φροντίζω το περιβάλλον» με το θέμα » Υγιής παιδιά, Υγιής πλανήτη» Πρόγραμμα του WWF Ελλάς,

στην θεματική ενότητα » Ενδιαφέρομαι και ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη» με το θέμα «Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική , είναι μοναδική» και τέλος

 στην θεματική ενότητα «Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία» με το θέμα «Μικροί μετεωρολόγοι»