Εργαστήρια δεξιοτήτων

Στο Νηπιαγωγείο κατά το σχολικό έτος 2021-22 αποφασίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων να υλοποιηθούν 4 θέματα  διάρκειας 2 μηνών το καθένα.

Στην θεματική ενότητα “Ζω καλύτερα- Ευ ζην” θα ασχοληθούμε το θέμα” Ιππότες την οδικής ασφάλειας ” Πρόγραμμα του Ι.Ο.Α ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, 

στην θεματική ενότητα ” Φροντίζω το περιβάλλον” με το θέμα ” Υγιής παιδιά, Υγιής πλανήτη” Πρόγραμμα του WWF Ελλάς,

στην θεματική ενότητα ” Ενδιαφέρομαι και ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη” με το θέμα “Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική , είναι μοναδική” και τέλος

 στην θεματική ενότητα “Δημιουργώ και καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία” με το θέμα “Μικροί μετεωρολόγοι”