Ο αριθμός 1

Οι ελιές είναι ιδανικό υλικό για μαθηματική εξάσκηση. Ένα πιατάκι με λίγες ελιές θα βοηθήσει  το παιδί  να μετρήσει , να ομαδοποιήσει, να αναγνωρίζει, να συγκρίνει. Μπορείτε να δείχνετε  αριθμούς στο παιδί και αυτό να βάζει τόσες ελιές όσες λέει ο αριθμός κάθε φορά, αλλά και πολλές άλλες δραστηριότητες. Καλό μέτρημα λοιπόν!!!!