Εκπαιδευτικό προσωπικό

Σχολικό Έτος 2021-2022

1.Αγλαία Δελημιχάλη

2. Μαρούλα Χαρχαντή

3. Σταυρούλα Κουβέλα