Εκπαιδευτικό προσωπικό

Σχολικό Έτος 2022-2023

Τμήμα 1. Αγλαία Δελημιχάλη

Τμήμα 2. Μαρούλα Χαρχαντή

Ολοήμερο Τμήμα:  Καλλιόπη Μόσιου

Τμήμα Ένταξης: Σταματία Πατσάκα

Αγγλικά: Ευαγγελία Καρανάσιου