ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

 ΤΎΡΝΑΒΟΣ  27-2-2024

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία
Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.
     Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της
Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ
79/2017 (Α΄109).
       Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020/8-5-2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι αιτήσεις
εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
 Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το
νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του
Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
   Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει
τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’
133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους
εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

 • Η εγγραφή του νηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

paidakia

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία
για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020

και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να
δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

 Οι αιτήσεις  θα γίνουν ηλεκτρονικά από τους γονείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

 

Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες   ΕΔΩ

 

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά (όλα πρωτότυπα)

 1. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (στην ηλεκτρονική αίτηση)

   Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου, το οποίο πρέπει να είναι στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας του νηπίου και η διεύθυνση να ανήκει οπωσδήποτε στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου.

    Θα πρέπει να είναι ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά διεύθυνσης κατοικίας :
– Λογαριασμός ΔΕΗ, ΔΕΥΑΤ, τελευταίου διμήνου
– Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (του προηγούμενου έτους)
– Μισθωτήριο ενοικίασης κατοικίας θεωρημένο από την Εφορία (παλαιό μισθωτήριο) ή

      εκτυπωμένο από το TAXIS NET με αποδοχή ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
– Συμβόλαιο αγοράς κατοικίας

2. Πιστοποιητικό γέννησης ή Ληιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι γονείς στο Νηπιαγωγείο:

1.Βιβλιάριο Υγείας του νηπίου ( βιβλιάριο εμβολίων) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

2.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  Μπορείτε να εκτυπώσετε το έντυπο από εδώ: (ΑΔΥΜ)
Συμπληρώνεται από τον παιδίατρο. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο
ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά, δεν απαιτείται νέο ΑΔΥΜ.

3.  Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι

        γονείς συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο        ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία.

   Αν οι γονείς είναι διαζευγμένοι, είναι απαραίτητη η δικαστική απόφαση επιμέλειας.

   Αν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, είναι απαραίτητη η σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Για την εγγραφή του παιδιού στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα δεν χρειάζεται να προσκομίσουν δικαιολογητικά. Μόνο την αίτησή τους.

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων του
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.   Γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

Η συμμετοχή μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής :

 1. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 2. Ώρα προσέλευσης 7:45-8:00

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικό Πρωινό Πρόγραμμα 08.15 – 13.00

Ολοήμερο Προαιρετικό Πρόγραμμα 13.00-16.00

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς , θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το νηπιαγωγείο για να οριστεί η ακριβής ημέρα και ώρα που θα προσέλθουν, με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για την εγγραφή.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αγλαΐα Δελημιχάλη
τηλέφωνο: 2492024220 (ώρες 12.30 -14.00)
email: mail@1nip-tyrnav.lar.sch.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ BEE- BOT ΤΟ ΡΟΜΠΟΤΑΚΙ

Ο Ντετέκτιβ Βανς  μας έστειλε την μελισσούλα Bee-Bot η οποία θα μας βοηθήσει στο εργαστήριο μας. Η αποστολή μας αυτή τη φορά είναι να δημιουργήσουμε μια πίστα για το ρομποτάκι μας αλλά και να φτιάξουμε την πόλη του, με υλικά που ανακυκλώνονται .

εικόνα Viber 2024 02 04 17 26 25 484 εικόνα Viber 2024 02 04 17 26 54 212

Στο Νηπιαγωγείο  μας ανατέθηκε να φτιάξει μια κατασκευή από πλαστικό μπουκάλι. Δημιουργήθηκε ένα όμορφο αυτοκινητάκι.

εικόνα Viber 2024 02 08 12 48 38 670 εικόνα Viber 2024 02 08 12 48 35 357 εικόνα Viber 2024 02 08 12 48 35 647

Στο τέλος μαζί με τα υπόλοιπα Νηπιαγωγεία σιγά σιγά δημιουργήθηκαν τέσσερις  κατασκευές από πλαστικό, γυαλί , χαρτί και αλουμίνιο.

εικόνα Viber 2024 02 15 15 05 12 433 εικόνα Viber 2024 02 15 15 05 25 304 εικόνα Viber 2024 02 15 15 06 13 042 εικόνα Viber 2024 02 15 15 06 13 445

εικόνα Viber 2024 02 15 15 06 13 725 εικόνα Viber 2024 02 18 17 20 11 405εικόνα Viber 2024 02 18 17 20 09 017 εικόνα Viber 2024 02 18 17 20 11 867 εικόνα Viber 2024 02 21 22 39 03 238 εικόνα Viber 2024 02 21 22 39 03 320 εικόνα Viber 2024 02 21 22 39 03 395

εικόνα Viber 2024 02 21 22 39 03 084

Οι τέσσερις κατασκευές μας ετοιμάστηκαν και η περιήγηση της μελισσούλας  ξεκίνησε. Οι μαθητές  “προγραμμάτιζαν” το ρομποτάκι για το πως θα κινηθεί , δίνοντας τις εντολές.

 

εικόνα Viber 2024 02 23 17 16 56 279

 

Στην επόμενη αποστολή του Ντετέκτιβ είχαμε την ευκαιρία όλοι μαζί οι μαθητές, όλων των σχολείων, να δημιουργήσουμε ένα συνεργατικό παραμύθι σε ψηφιακή μορφή. Μια ιστορία για “ένα λυπημένο κουτάκι αλουμινίου”, το οποίο μπορεί κάποιος να δει στον παρακάτω σύνδεσμο.

Το παραμύθι είναι ένα μέσο κατανόησης του κόσμου γύρω μας , αλλά και των συναισθημάτων μας. Θέλουμε αφενός  τα  παιδιά να ευαισθητοποιηθούν για την ανακύκλωση αλλά ο στόχος μας εδώ είναι να δημιουργήσουν μια ιστορία, να χρησιμοποιήσουν την φαντασία , τη σκέψη και τον λόγο τους. Η δημιουργία ιστοριών, η αφήγηση, είναι ανάγκη, είναι το μέσο που διαθέτουμε για την κατανόηση του κόσμου.


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumper

 

 

Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης

εικόνα Viber 2024 01 29 01 52 52 821 εικόνα Viber 2024 01 29 06 33 16 117
Μέσω του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες
διερεύνησης και ανακάλυψης, σε ομαδικές δραστηριότητες αλλά και δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων.
Ολοκληρώνοντας το σενάριο, οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:
Όσον αφορά τους γνωστικούς στόχους: Να χαράξουν μονοπάτια. - Να δημιουργήσουν χωρικές σχέσεις. - Να κάνουν ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις.
Όσον αφορά τους στόχους δεξιοτήτων: Να μάθουν για τη χρήση υλικών και από ποιο υλικό είναι φτιαγμένες οι συσκευασίες.- Προγραμματισμός του Bee-bot.
Ως προς τις στάσεις/συμπεριφορές: Να εργαστούν σε ομάδες. - Να αιτιολογήσουν τις παρατηρήσεις τους.

Το νέο μήνυμα του Ντετέκτιβ Βανς ήρθε στο σχολείο μας και οι μαθητές δέχτηκαν την νέα αποστολή με μεγάλη χαρά. Αυτή την φορά τα παιδιά χρειαζόταν να καταθέσουν τις γνώσεις τους για τα σκουπίδια .- Πόσα και τί είδους σκουπίδια πετάμε κάθε μέρα;

εικόνα Viber 2024 01 28 22 29 20 648 εικόνα Viber 2024 01 28 22 29 20 807 εικόνα Viber 2024 01 28 22 29 21 115

Οι μαθητές αφού είδαν πρώτα την φωτογραφία που τους έστειλε ο Ντετέκτιβ,  έπειτα βγήκαν στην γειτονιά μας και παρατήρησαν την κατάσταση που επικρατεί στο πάρκο και στους κάδους. Κατέγραψαν αυτά που παρατήρησαν.

Screenshot 9

εικόνα Viber 2024 01 25 11 59 44 588Αεικόνα Viber 2024 01 25 11 59 44 672

εικόνα Viber 2024 02 04 17 27 37 136εικόνα Viber 2024 02 04 17 27 10 896

Τα σχολεία συναντήθηκαν διαδικτυακά και έδειξαν σε όλους ό,τι ανακάλυψαν στην γειτονιά τους.

εικόνα Viber 2024 01 25 22 13 57 433 εικόνα Viber 2024 01 25 22 13 58 648

εικόνα Viber 2024 01 25 22 13 54 068 εικόνα Viber 2024 01 25 22 14 00 238

Ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε  δύο παιδιά που ζουν σε κάποιο άλλο σημείο του πλανήτη μας.

Ας γνωρίσουμε την Sifa από την Ρουάντα και τον Matheo  από την Τανζανία. Άραγε ζούμε με τον ίδιο τρόπο;  Πετάει και η Sifa τόσα σκουπίδια όσα κι εμείς;

 

Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσουμε τα υλικά.

Τα παιδιά έφεραν από το σπίτι τους άδειες συσκευασίες από διάφορα υλικά. Δούλεψαν σε ομάδες   τις ταξινόμησαν και  τις ομαδοποίησαν ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένες.

Σε αυτή την φάση έγραψαν τις λέξεις  “πλαστικό “, “γυαλί”,  “χαρτί’,  “αλουμίνιο” και όποιο παιδί επιθυμούσε  το έγραψε και στα αγγλικά.

bloggif 65bf9d4b0fdc0bloggif 65bfb449c693c

εικόνα Viber 2024 01 28 22 23 23 055 εικόνα Viber 2024 01 28 22 23 23 224 εικόνα Viber 2024 01 28 22 23 24 705 εικόνα Viber 2024 01 28 22 23 24 912 εικόνα Viber 2024 01 28 22 23 25 584 εικόνα Viber 2024 01 29 13 39 09 989 εικόνα Viber 2024 01 29 13 39 10 765 εικόνα Viber 2024 01 29 13 39 09 955εικόνα Viber 2024 01 29 13 39 08 925

Ο Ντετέκτιβ Βανς μας επιφύλασσε μια έκπληξη. Μας έστειλε ένα ρομποτάκι για να μας βοηθήσει να ανακυκλώσουμε !

Screenshot 10

 

 

 

 

2oς Κύκλος Εργαστηρίων Δεξιοτήτων : “Τα ρομπότ στην υπηρεσία της ανακύκλωσης”

εικόνα Viber 2024 01 21 16 14 37 230

Ολοκληρώθηκε το 1ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων  το Δεκέμβριο πριν τις γιορτές ,αλλά καλωσορίζοντας την νέα χρονιά βρεθήκαμε ξανά με τους νέους διαδικτυακούς μας φίλους !

Οι μαθητές έπαιξαν  ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια , αρχικά με τους μαθητές ενός σχολείου,  καθώς   τα σχολεία έπαιζαν μεταξύ τους δύο – δύο, και μετά έπαιξαν ομαδικά με περισσότερα σχολεία. Ο στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι  η ενδυνάμωση της ομάδας και η συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους .Η  διάρκεια της δραστηριότητας είναι μία διδακτική ώρα την εβδομάδα.

Screenshot 8εικόνα Viber 2024 01 24 16 20 44 494

Την πρώτη εβδομάδα , σε μία παρουσίαση , όλα τα σχολεία έγραψαν το όνομά τους στην άκρη ενός από τα νήματα που  κρατούσε ένα ψηφιακό “χέρι”. Όταν  το χέρι άφησε τα νήματα εμφανίστηκαν τα ζευγάρια των σχολείων που θα έπαιζαν μεταξύ τους. Ένα παιχνίδι μνήμης ήταν το πρώτο παιχνίδι το οποίο έπαιξαν τα σχολεία σε ζευγάρια.

εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 41 468Α εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 40 904 εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 40 806 εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 41 049

Την επόμενη εβδομάδα ,όπως φαίνεται στην παρακάτω εφαρμογή , το κάθε σχολείο ζωγράφιζε ένα αντικείμενο και οι μαθητές των άλλων σχολείων έπρεπε να μαντέψουν ποιο αντικείμενο είναι. Νικητής θα ήταν το σχολείο που θα έβρισκε τις περισσότερες ζωγραφιές!

εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 43 352

εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 41 652εικόνα Viber 2024 01 24 15 40 42 118εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 43 273εικόνα Viber 2024 01 24 15 40 42 350εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 42 900εικόνα Viber 2024 01 24 15 40 42 454εικόνα Viber 2024 01 19 14 50 41 760εικόνα Viber 2024 01 24 15 40 22 574

Αφού ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους , σειρά είχε το νέο μήνυμα του Ντετέκτιβ Vans. Μας έστειλε  φωτογραφίες της γειτονιάς του και μας επισήμανε το πρόβλημα που τον βασάνιζε . Τα σκουπίδια!!  Οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν θα λάβουν μέρος τις επόμενες εβδομάδες.

Screenshot 9

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ – ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

ΓΙΟΡΤΆΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ , ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ!!

5443375

Οι τρεις ιεράρχες είναι οι τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομοςο Βασίλειος ο Μέγας και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Γρηγόριος ο Θεολόγος. Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε και καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους.
Ως σχολική γιορτή καθιερώθηκε κατά τον 19ο αιώνα. Γιορτάστηκε ως σχολική γιορτή για πρώτη φορά από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1842. Θεσμοθετήθηκε όμως επίσημα το 1911.

 

“Τούς Τρεῖς Μεγίστους Φωστῆρας τῆς Τρισηλίου Θεότητος”, εορτάσαμε και φέτος , με τον εκκλησιασμό μας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης και με τις κατασκευές μας ,αφιερωμένες στους προστάτες μας!

εικόνα Viber 2024 02 01 22 40 27 931 εικόνα Viber 2024 02 01 22 40 27 973 εικόνα Viber 2024 02 01 22 40 28 793

Επίσης , κόψαμε την βασιλόπιτα του Νηπιαγωγείου για το 2024 και ευχηθήκαμε όλοι στους τυχερούς μαθητές να έχουν πρόοδο και υγεία στην ζωή τους.

Τα δωράκια ήταν όμορφα παραμύθια , προσφορά του συλλόγου γονέων και η βασιλόπιτα , προσφορά  μητέρας μιας μαθήτριας του Νηπιαγωγείου μας! Τους ευχαριστούμε όλους για την ευγενική τους συμβολή γιατί  χάρισαν στα παιδιά ,  για ακόμη μια φορά  , μια ευχάριστη  εμπειρία !!!

εικόνα Viber 2024 01 30 14 29 40 227 εικόνα Viber 2024 01 30 14 23 14 352Α εικόνα Viber 2024 01 30 14 29 03 654Αεικόνα Viber 2024 02 01 22 40 27 815εικόνα Viber 2024 02 01 22 40 27 879

Πηγές:

esxoleio

http://www.in-agiosdimitrios.com

www.agiazoni.gr

http://orthodoxmatter.blogspot.com/

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ -ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Ομαδικές εργασίες για τον χειμώνα  με διάφορες τεχνικές , κολάζ, ζωγραφική τυπώματα, αλλά και  ατομικές κατασκευές με χιονάνθρωπους  αλλά και  τις αλκυονίδες !

εικόνα Viber 2024 01 13 19 02 40 069 εικόνα Viber 2024 01 13 19 02 40 019 εικόνα Viber 2024 01 13 19 02 38 466 εικόνα Viber 2024 01 16 09 13 29 778

εικόνα Viber 2024 01 28 21 45 19 082 εικόνα Viber 2024 01 28 21 45 19 022 εικόνα Viber 2024 01 28 21 45 16 009

εικόνα Viber 2024 01 28 21 44 38 681εικόνα Viber 2024 01 28 21 44 38 233εικόνα Viber 2024 01 28 21 44 29 578εικόνα Viber 2024 01 28 21 44 29 489

εικόνα Viber 2024 02 01 22 40 20 254εικόνα Viber 2024 02 01 22 40 27 756εικόνα Viber 2024 02 01 22 40 20 254 1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 1ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι μικροί μας Ντετέκτιβ βραβεύτηκαν για την επιτυχή ολοκλήρωση των αποστολών που τους ανατέθηκαν στα πλαίσια του 1ου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων.

Ξεκινάμε καινούργιες περιπέτειες με νέες αποστολές!!!

εικόνα Viber 2024 01 28 21 46 03 403Αεικόνα Viber 2024 01 19 14 50 21 512Α εικόνα Viber 2024 01 21 16 41 56 481

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Δημιουργική Πόρτα.

Στα πλαίσια του 2ου κύκλου των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, μέσα από τον οποίο  θα αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και θα μάθουν τα προβλήματα που βιώνει ο πλανήτης μας, οι μαθητές του 1ου Νηπιαγωγείου είχαν την  ευκαιρία να γνωρίσουν το Κέντρο Δημιουργικής απασχόλησης «Δημιουργική Πόρτα» όπου  κατασκεύασαν παίζοντας, με θέμα:
“ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ!!!!!!!”
Το καλοκαίρι που πέρασε δυστυχώς άφησε πίσω του πολλά στρέμματα καμμένο δάσος και πλημμυρισμένα χωριά . Οι εικόνες αυτές ακόμα μας αναστατώνουν .
Με αφορμή λοιπόν την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων μας, η ομάδα της Δημιουργικής Πόρτας  επέλεξαν να διαμορφώσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από το οποίο τα παιδιά θα γνωρίσουν το δάσος από μια άλλη οπτική, θα νιώσουν την αναπνοή που δίνει στον πλανήτη μας, την ασφάλεια που χαρίζει στους μικρούς κατοίκους του και την ομορφιά που προσθέτει στην καθημερινότητά μας. Θα μάθουν πώς μπορούν να το προστατέψουν και πώς να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην ανάπτυξή του .

Σε έναν όμορφο και  προσεγμένο χώρο , δημιουργημένο με φαντασία τα παιδιά έπαιξαν , χόρεψαν, γνώρισαν και συνομίλησαν με το αστείο  πολύχρωμο πουλί που μας συστήθηκε όταν εμφανίστηκε πίσω από ένα φανταστικό κουκλοθέατρο !!!

εικόνα Viber 2024 01 17 18 36 17 219Αεικόνα Viber 2024 01 17 18 36 16 490Αεικόνα Viber 2024 01 17 18 34 41 790εικόνα Viber 2024 01 17 18 34 42 389εικόνα Viber 2024 01 17 18 35 22 743Αεικόνα Viber 2024 01 17 18 34 42 500Αεικόνα Viber 2024 01 17 18 35 23 451Α

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια ατομική κατασκευή με μεικτή τεχνική Atlacol & γκοφρέ  και σύνθεση κολάζ με φυσικά υλικά.

εικόνα Viber 2024 01 17 18 33 50 567Α

εικόνα Viber 2024 01 17 18 33 52 129Α

εικόνα Viber 2024 01 17 18 32 24 900 εικόνα Viber 2024 01 17 18 32 25 437 εικόνα Viber 2024 01 17 18 32 25 524 εικόνα Viber 2024 01 17 18 32 51 820

εικόνα Viber 2024 01 22 10 40 31 257 εικόνα Viber 2024 01 22 10 40 31 591 εικόνα Viber 2024 01 22 10 40 28 102

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το πρώτο εργαστήριο δεξιοτήτων ολοκληρώθηκε με τους μαθητές να συγκρίνουν τις πρότερες γνώσεις με τις νέες γνώσεις που απέκτησαν. Τα παιδιά μέσα από ερωτήσεις κατέγραψαν αυτές τις γνώσεις. Η ανατροφοδότηση και ο αναστοχασμός  βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν την αλλαγή στην σκέψη τους αλλά και την νέα γνώση που αποκτήθηκε μέσα από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου.

 

εικόνα Viber 2023 12 28 23 09 27 419εικόνα Viber 2023 12 28 23 09 24 662bloggif 658d8cbb0a234BIDEO εικόνα Viber 2023 12 22 17 48 28 610 εικόνα Viber 2023 12 22 17 50 14 310 εικόνα Viber 2023 12 22 17 50 14 240 εικόνα Viber 2023 12 22 17 50 14 484 εικόνα Viber 2023 12 28 23 09 58 416 εικόνα Viber 2023 12 28 23 10 42 278

Έπειτα οι μαθητές από κάθε σχολείο πρότειναν δύο ερωτήσεις και αφού συγκεντρώθηκαν όλες από όλα τα Νηπιαγωγεία , δημιουργήθηκε τελικά ένα  ψηφιακό συνεργατικό κουίζ για να το παίξουν όλα τα σχολεία!

stigmiotypo othonis 2023 12 03 230900 εικόνα Viber 2023 12 27 11 00 53 840εικόνα Viber 2023 12 27 11 00 52 868 εικόνα Viber 2023 12 22 17 50 14 822

Μπορείτε να το παίξετε και  τα παιδιά να το ξαναθυμηθούν, στον παρακάτω σύνδεσμο.

Κατόπιν , οι μαθητές συμπλήρωσαν το τελικό φύλλο εργασίας αξιολόγησης  και  προτού  τους απονεμηθεί το βραβείο του Ντετέκτιβ της Σωστής Διατροφής , έστειλαν τις Χριστουγεννιάτικες ευχές τους σε όλα τα Νηπιαγωγεία του Δικτύου μέσα από μία συνεργατική παρουσίαση .

Ας ακούσουμε την φωνή των παιδιών που μιλούν για αγάπη , ειρήνη και χαρά σε όλο τον κόσμο!!!

Screenshot 2024 01 17 204458

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Συμμετοχή της Ομάδας Δικτύου του E-Twinning στο European School Radio.

Στις 19 Δεκεμβρίου παρακολουθήσαμε στο  Ευρωπαϊκό  Μαθητικό Ραδιόφωνο ζωντανά κάποια από τα σχολεία   του Δικτύου του Ε-Τwinning . Μίλησαν για την σωστή διατροφή και την ανάγκη για άσκηση .Τραγούδησαν το τραγούδι με τα “Ναι” και τα “Όχι” της διατροφής και συμμετείχαν στην ζωντανή εκπομπή που έλαβε χώρα στις 10:30πμ.

 

εικόνα Viber 2023 12 19 19 17 05 146εικόνα Viber 2023 12 19 19 16 54 687 εικόνα Viber 2023 12 19 19 16 59 149 εικόνα Viber 2023 12 19 19 17 03 137 εικόνα Viber 2023 12 19 19 17 05 280 1 εικόνα Viber 2023 12 27 11 00 58 848εικόνα Viber 2023 12 19 19 17 05 217