Προσβασιμότητα σχολείου

To 1ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου βρίσκεται στην οδό Στρ. Λιμπρίτη 2 στο κέντρο του Τυρνάβου.

Το 1ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου  είναι το μόνο Νηπιαγωγείο στην πόλη,  στο οποίο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης . Οι υποδομές της σχολικής μονάδας είναι τέτοιες ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα  για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία .

Υπάρχει μπάρα για την είσοδο του ατόμου από την αυλή προς το σχολείο,   αλλά και για την είσοδο στην αυλή από τον δρόμο υπάρχει  πόρτα προσβάσιμη, χωρίς σκαλιά, που βρίσκεται στην πάροδο που βγαίνει στην οδό Ευθ. Γουνιτσιώτη.