Αποταμίευση-31 Οκτωβρίου

Ο Οκτώβρης μας αποχαιρετά με κουμπαράδες και παράδες. 

Σήμερα που γιόρταζε η Αποταμίευση   αναλύσαμε με τα παιδιά τον όρο αυτό , γνωρίσαμε τα νομίσματα { ΕΥΡΩ}  κι εξηγήσαμε για ποιο λόγο είναι απαραίτητη στη ζωή μας. 

«Η αποταμίευση συμβάλλει στο ατομικό και γενικό καλό» είναι το πνεύμα που διέπει την Ημέρα. Η αποταμίευση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση οικονομικών δυσκολιών και στην επίτευξη των οικονομικών σας στόχων.

Stücke von geld Εικόνες, Φωτογραφίες και Ζωγραφιές με Stücke von geld

002000 1

001 11112

Σήμερα 31 Οκτωβρίου είχε γενέθλια ο Ιωάννης. Γλυκέ μας Ιωάννη να τα εκατοστήσεις και καλή πρόοδο!!!

11ο1111