Οι 12 μήνες του χρόνου

Οι 12 μήνες του χρόνου

12 μήνες έχει ο χρόνος τους μήνες τραγουδώ

Ιανουάριος , Φεβρουάριος , Μάρτιος Απρίλιος

Μάιος, Ιούνιος Ιούλιος, Αύγουστος,

Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος

στο τέλος ο Δεκέμβριος

Αυτή τη φορά θα τραγουδήσουμε τους 12 μήνες του χρόνου ψιθυριστά

, με πολύ πολύ χαμηλή φωνή

Ιανουάριος , Φεβρουάριος , Μάρτιος Απρίλιος

Μάιος, Ιούνιος Ιούλιος, Αύγουστος,

Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος

στο τέλος ο Δεκέμβριος

Και τώρα που μάθαμε και τους 12 μήνες του χρόνου

για να προσπαθήσουμε να τους πούμε πολύ πολύ γρήγορα

Είμαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε ! Ιανουάριος , Φεβρουάριος ,

Μάρτιος Απρίλιος Μάιος, Ιούνιος Ιούλιος, Αύγουστος,

Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος στο τέλος ο Δεκέμβριος