Πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ το τελευταίο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας που είχε σταλθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των γονέων. Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύει μέχρι να προκύψει κάποια αλλαγή οπότε, τότε και μόνο τότε, οι γονείς και η παρούσα ιστοσελίδα θα ενημερωθούν εκ νέου.

Αφήστε μια απάντηση