Άλλες Δραστηριότητες 2021-22

 Πατήστε πάνω σε κάθε δράση για λεπτομέρειες.

Οι δράσεις θα ανανεώνονται διαρκώς κατά την διάρκεια του σχολικού έτους.​​​

Σχολικός Αγιασμός

Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2021

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Ενημέρωση γονέων μαθητών Α’ Τάξης

Παρακολούθηση εργαστηρίων από το Utech Lab