Επιστροφή σε Τομείς και Ειδικότητες

Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

Ειδικότητα “Τεχνικός Οχημάτων”

pexels mike b 190574

Τι μαθήματα θα παρακολουθήσω;

 Β’ Τάξη

1

Γ’ Τάξη 

2

Τι μπορώ να κάνω όταν τελειώσω;

 • Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:
  – έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου
  – έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου
 • Μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:
  – μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
  – τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
  – τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
  – τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)
  -τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
  – ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
  – τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
  – τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
 • Έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:
  – στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες
  – σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων
  – σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων
  – σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων
  – σαν ελεύθερος επαγγελματίας
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση