Επιστροφή σε Τομείς και Ειδικότητες

Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα “Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών”

1 1

Τι μαθήματα θα παρακολουθήσω;

 Β’ Τάξη

oikonomika

Γ’ Τάξη

oikonomika 2

 

Τι μπορώ να κάνω όταν τελειώσω;

 • Ο υπάλληλος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων, τράπεζες, εταιρείες και λογιστικά γραφεία, χρηματιστηριακά γραφεία, ασφαλιστικά ταμεία, κ.α.
 • Συγκεκριμένα, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες
  – να τηρεί λογιστικά βιβλία Α’ κατηγορίας και ΚΒΣ
  – εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
  – παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
  – φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
  – διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
  – παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
  – συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτηση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας
 • Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες να:
  – συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
  – ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα
  – οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανωτέρων στελεχών
  – συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
  – διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση