Επιστροφή σε Τομείς και Ειδικότητες

Δομικών Έργων

Τομέας Δομικών Έργων

Ειδικότητα “Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής”

domikosk

Τι μαθήματα θα παρακολουθήσω;

Β’ τάξη

domikos 1

Γ’ τάξη

domikos 2

Τι μπορώ να κάνω όταν τελειώσω;

 • Ο απόφοιτος του τομέα Δομικών Έργων μπορεί να εργαστεί ως:
  – τεχνίτης εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού
  – ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών
  – εκτιμητής κόστους
  – σχεδιαστής
 • Θα είναι σε θέση επίσης να:
  – σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου
  – χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου- περιοχής
  – εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλότυπων και τοποθέτηση σιδηριού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής
  – εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου
  – γνωρίζει τα δικαιολογητικά και τη σύνταξή τους για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας
  – σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια
  – πραγματοποιεί τη μελέτη και εγκατάσταση παροχής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση