ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ 18/5/2020

Τη Δευτέρα 18/5/2020 ξεκινούν τα μαθήματα και  για την Α’ και Β’ τάξη, λόγω όμως του περιορισμού του μεγίστου 15 μαθητών ανά αίθουσα, όλα τα τμήματα θα έρχονται στο σχολείο καθημερινά ΕΚΤΟΣ των τμημάτων Α1, Α2, Α3 και ΒΜΗΧ οι μαθητές των οποίων θα έρχονται στο σχολείο εκ περιτροπής (δηλ. συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα).

Για την ακρίβεια για αυτήν την εβδομάδα, και σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, οι μαθητές αυτών των τμημάτων θα έρθουν στο σχολείο ως εξής:

Οι μαθητές του Α1 με Α/Α (αύξων αριθμό) από 1 έως και 14 θα έρθουν σχολείο την Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή,  ενώ από 15 έως και 24 θα έρθουν την Τρίτη – Πέμπτη.

Οι μαθητές του Α2 με Α/Α (αύξων αριθμό) από 1 έως και 10 θα έρθουν σχολείο την Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή,  ενώ από 11 έως και 24 θα έρθουν την Τρίτη – Πέμπτη.

Οι μαθητές του Α3 με Α/Α (αύξων αριθμό) από 10 έως και 26 θα έρθουν σχολείο την Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή,  ενώ από 1 έως και 9 θα έρθουν την Τρίτη – Πέμπτη.

Οι μαθητές του ΒΜΗΧ με Α/Α (αύξων αριθμό) από 1 έως και 10 θα έρθουν σχολείο την Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή,  ενώ από 11 έως και 23 θα έρθουν την Τρίτη – Πέμπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μαθητές τα ονόματα των οποίων εμφανίζονται στους πίνακες αλλά οι κηδεμόνες τους έχουν καταθέσει στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση μη παρακολούθησης μαθημάτων ,  ΔΕΝ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ στο σχολείο και οι απουσίες τους ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΘΟΥΝΛήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση