Ημέρα: 5 Μαΐου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ!! ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΥΠΑΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣΕΠΕΙΓΟΝ!! ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΥΠΑΘΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ

Παρακαλούμε οι γονείς που δεν θα στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, με την χρήση υπεύθυνης δήλωσης, ότι υπάρχει στο οικείο περιβάλλον άτομο που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, να μας το δηλώσουν άμεσα (τηλεφωνικά ή με email) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 8/5 στις 14:00. Υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες απουσίες ΔΕΝ προσμετρώνται. (Η φόρμα της […]