Ημέρα: 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Για αύριο (Παρασκευή) θα υπάρξει η παρακάτω αλλαγή στο πρόγραμμα των τμημάτων της Γ’ τάξης για την 2η ώρα: ΓΨ (συνεχίζει με τον κ. Σπυριδάκη στο ΕΡΓ ΥΔΡ) ΓΑ (με την κ. Κοντογιάννη στην Α4) ΓΗ (με την κ. Παπαδάκη στο ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ.) ΓΠ (με τον κ Χατζηλένα στο ΕΡΓ Η/Υ2) ΓΤ (με την κ. […]