ΠΡΟΣΟΧΗ!! ΑΛΛΑΓΉ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Για αύριο (Παρασκευή) θα υπάρξει η παρακάτω αλλαγή στο πρόγραμμα των τμημάτων της Γ’ τάξης για την 2η ώρα:
ΓΨ (συνεχίζει με τον κ. Σπυριδάκη στο ΕΡΓ ΥΔΡ)
ΓΑ (με την κ. Κοντογιάννη στην Α4)
ΓΗ (με την κ. Παπαδάκη στο ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡ.)
ΓΠ (με τον κ Χατζηλένα στο ΕΡΓ Η/Υ2)
ΓΤ (με την κ. Σταματιάδου στην Β5)
ΓΝοσηλ (με την κ. Οικονομοπούλου στην Γ5)
ΓΝαυτ (με την κ. Λυμνιώτη στην Γ6)
Τα τμήματα της Α’ και Β’ τάξης δεν έχουν κάποια αλλαγή στο πρόγραμμά τους.