ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ _______ΑΠΟ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ_______

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

     Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του δημοτικού σχολείου,για το σχολικό έτος 2021-2022 , θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου  2021 .

    Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη σχολική μονάδα με κάθε πρόσφορο τρόπο προς αποφυγή μετακινήσεων, όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) :

mail@1dim-n-erythr.att.sch.gr 

ή ταχυδρομείου :

1  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 12
ΤΚ. 14564  ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ

    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται απευθείας στη σχολική μονάδα και συγκεκριμένα :

  • Τρίτη  13:30΄- 15 :30΄ μ.μ.
  • Τετάρτη  13:30΄- 15 :30΄ μ.μ.
  • Πέμπτη 13:30΄- 15 :30΄ μ.μ.

       Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.

     Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες  που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015

Αίτηση εγγραφής

https://blogs.sch.gr/1dimneryth/files/2021/02/ΑΙΤΗΣΗ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ.pdf

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

αα). Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείςαλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ

ββ) βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο,

γγ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή,

δδ) το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

https://blogs.sch.gr/1dimneryth/files/2021/02/adym_deltio_TELIKO21.pdf

και

εε) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

    Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β3838).Οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στοΠροαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο:

https://blogs.sch.gr/1dimneryth/files/2021/02/ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΣΤΟ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ.pdf

 

Δ.  ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

   Για την μετακίνηση των μαθητριών και μαθητών , το σχολείο διαθέτει σχολικά λεωφορεία. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση  και να την καταθέσετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ( ανεξάρτητα εάν κάνετε χρήση των σχολικών λεωφορείων) .

https://blogs.sch.gr/1dimneryth/files/2021/02/ΣΧΟΛΙΚΑ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.pdf

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Σχετικά με 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

έτος ίδρυσης 1931


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Αρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.