Διευθυντής-Βιογραφικό

του Ιωάννη  Μεριχωβίτη του Αγγέλου, Διευθυντή  του 1ου Δημοτικού Σχολείου                  Ν. Ερυθραίας  ,  Δ/ΝΣΗΣ  Α΄/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ   Β΄  ΑΘΗΝΩΝ

Σπουδές-Επιμόρφωση- Μετεκπαίδευση

 •    Παιδαγωγική Ακαδημία  Λαμίας (1982)
 •  Μετεκπαίδευση :                                                                                                                     Τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης , διετής μετεκπαίδευση στην Ακαδημία Μετεκπαιδεύσεως  Γερμανών εκπαιδευτικών του Dillingen-Donau ( Αkademie fur Lehrerfortbildung Dillingen ) Γερμανία ,   στη Συμβουλευτική Παιδαγωγική  – έγκριση με την υπ αριθμ.  πράξης 1η /1997 της επιτροπής ισοτιμιών σχολών εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού      ( Ε.Ι.Σ.Δ.Π.) της ισοτιμίας του πτυχίου με τα χορηγούμενα πτυχία από το Μ.Δ.Δ.Ε.  ( 1994 – 1996)
 •  Μεταπτυχιακές Σπουδές :                                                                                            ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ                                                                                                        Τίτλος:  Magister Paedagogig ( ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ)                                       Εκπ. Ίδρυμα :  Πανεπιστήμιο του Μονάχου -Γερμανία Ludwig – Maximilians- Universität      München   (1995- 1997 )
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές :                                                                                                ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ                                                                                                               Τίτλος:  Μάστερ                                                                                                                                 Εκπ. Ίδρυμα  : ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ ( 2009-2011)
 • ΤΠΕ 1   Α΄ επιπέδου , πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών (απόφαση 131753/ΚΓ/14-10-2008 Γ.Γ. ΥΠΕ ΠΘ ) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» που υλοποίησε το ΥΠΕΠΘ     (2006)
 • ΤΠΕ 2   Β΄ επιπέδου , πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών επιπέδου στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη»   του Ε.Π. «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (2015)
 • Ξένες γλώσσες

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  : 

(Γ1/C1) ZENTRALE MITTELSTUFENPRUFUNG (ZMP)
Βαθμός : Άριστα                                                                                                                               Εκπ. Ίδρυμα:  Goethe-Institut    Μονάχου (1993)

ΑΓΓΛΙΚΑ  :   

First Certificate in EnglishLower  (1981)

 •  Δημοσιεύσεις – Εργασίες
  Μεριχωβίτης , Ι. ( 2011 ) : Αντιλήψεις και απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον ρόλο του σύγχρονου διευθυντή στη σχολική κοινότητα ,                  Αθήνα ,2011

Δημοσιευμένη στην  ιστοσελίδα:  http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1744/1/merixovitis_ioannis.pdf

 • Συμμετοχή σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς

·         2007 :  Μέλος της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος                                                                      ( πρόεδρος Εμμ. Κολιάδης )

·         1992 – 1995 :  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων                                                και Νηπιαγωγών Μονάχου – περιχώρων «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

·         1997 : Μέλος της επιτροπής μετακινήσεων εκπ/κών  Μονάχου

·         2008-2009 : Μέλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  2ου Γραφείου ΠΕ  Αμαρουσίου

·         2009 – 2010 : Ορισμός  τακτικού  μέλους ως εκπροσώπου του   2ου  Γραφείου    Π.Ε Αμαρουσίου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Ν. Ερυθραίας

·         2010-2015 :   Αντιπρόεδρος της «Περιβαλλοντικής Εταιρείας Αργοσαρωνικού»

·         2011 :  Ορισμός τακτικού  μέλους  του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκ\παίδευσης  του Δήμου Κηφισιάς με την υπ’  αριθμ .65/11 απόφαση του Δ.Σ.      ( αριθμ. Πρωτ. 21370/20-05-2011)

·        2012 : Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων &Κηδεμόνων Λυκείου Δροσιάς

·        2013 – 2014 : Αντιπρόεδρος  ΠΥΣΠΕ  Β΄ Αθήνας (Αρ. Πρωτ. Φ.30/10232              /29-8-2013)

·         2014- 2019 : Ορισμός τακτικού  μέλους  του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκ\παίδευσης  του Δήμου Κηφισιάς με την υπ’  αριθμ .301/2014 απόφαση του Δ.Σ.( αριθμ. Πρωτ. 46583/03-10-2014)

·       2018 : Τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κηφισιάς       ως   εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης  Β΄ Αθήνας