Επικοινωνία

Προσωρινή διεύθυνση για το σχολικό έτος 2018-2019 , 2019 – 2020 και σχολικό  έτος 2020 – 2021 :

Οδός: Κορίνθου 12, Νέα Κηφισιά, Τ.Κ.: 14564

   τηλ.:   210-8078331

  φαξ /τηλεφ. Διευθυντή : 210-210 8073212

 

e-mail:   mail@1dim-n-erythr.att.sch.gr

______________________________________________________________

Ε Δ Ρ Α    Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ  :

Οδός:   Καρασταμάτη Αλεξάκη 1 & Ελ. Βενιζέλου 4, Νέα Ερυθραία, Τ.Κ. 14671

τηλ.:   210-8078331

    e-mail:   mail@1dim-n-erythr.att.sch.gr

 

Χάρτης εύρεσης 1ου δημοτικού σχολείου Νέας Ερυθραίας