Χρήσιμα έγγραφα:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ

Αίτηση για πιστοποιητικό σπουδών

αίτηση για βεβ επιτυχ παρακ αλλοδαπού

Αίτηση γονέα για βεβαίωση φοίτησης γενικη

Αίτηση γονέων για μετεγγραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.105

email: 1dimasprop@sch.gr
τηλ: 2105572620-2105572621

Νέο Τηλέφωνο: 2131300542