Αρχική » Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις

 • ΑΠΕΡΓΙΑ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τετάρτη 6 Απριλίου, λόγω απεργίας ΔΕΝ θα λειτουργήσουν τα παρακάτω τμήματα του σχολείου μας:

Α2

Β2

Γ1

Γ2

Δ1

Δ3

Ε1

Ε2

ΣΤ1

ΣΤ2

ΣΤ3

 

 • ΔΙΑΝΟΜΗ SELF TEST

Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 30 Μαρτίου έως και την Τρίτη 5 Απριλίου, τρία (3) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 4 Απριλίου έως και 15 Απριλίου 2022 και για την επιστροφή από τις διακοπές του Πάσχα.

 

 

 

 •  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Α΄ΤΑΞΗ 2022-23

Οι εγγραφές μαθητών και μαθητριών στην Α  τάξη του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2022-23 γίνονται  από 1- 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 στα γραφεία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου. Εδώ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ βλέπετε τα όρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου.

Ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών εγγραφής καθημερινά

13.15-14.00   τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας για τη διασπορά COVID 19.

Πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών επικοινωνείτε με τη δ/νση του σχολείου στο 210 5572620 ώστε να προγραμματίζεται ραντεβού.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/της μαθήτριας η οποία είναι και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων (την κατεβάζετε από εδώ  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ή δίδεται από το σχολείο)

β. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Για τις εγγραφές αλλοδαπών  μαθητών/μαθητριών απαιτείται ληξιαρχική πράξη γέννησης.

γ. Προσκόμιση του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

δ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.) (το κατεβάζετε από εδώ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ)

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Φορολογική Δήλωση, Συμβόλαιο Μίσθωσης, Λογαριασμός ΔΕΚΟ)

στ. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1.Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο
εγγραφής του μαθητή/της μαθήτριας. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.

 

 1. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν των ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, παρ. 1 του άρθρου 7, του Π.Δ.79/2017(Α 109),όπως ισχύει . Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημοτικό.
 2. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (Α 87).

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

 

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το παρακάτω έντυπο και χωρίς κανένα δικαιολογητικό.

Έντυπο εδώ ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Παρακαλούμε να συμπληρώνετε την ώρα αποχώρησης από το Ολοήμερο (15.00 ή 16.00) προκειμένου να ρυθμιστούν τα τμήματα.

 

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

 

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/νες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Η Δ/ντρια

Θ. Γρομητσάρη

 

 

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 25/01/2022

– Λόγω της κήρυξης γενικής αργίας, ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 25/1, τηλεκπαίδευση στις περιοχές στις οποίες τα σχολεία παραμένουν κλειστά με απόφαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξ αιτίας της κακοκαιρίας (καθώς δεν θα υπάρχει ούτε διοικητικό προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης). Στις περιοχής που δεν έχουν πληγεί, τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά.

– Σελφ τεστ δεν θα διενεργηθούν αύριο στις περιοχές με κλειστά σχολεία. Θα δοθούν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το πρόγραμμα διενέργειας σελφ τεστ αυτήν την εβδομάδα στις περιοχές αυτές.

 

 

 

 • ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχολεία του Δήμου Ασπροπύργου  δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης τη Δευτέρα 24/01 και την Τρίτη 25/01/2022 κατόπιν απόφασης της Περιφέρειας και του Δήμου Ασπροπύργου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

 

 

 

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αξιότιμοι γονείς, τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2021 ξεκινά η επαναλειτουργία των σχολείων.

Το σχολείο μας θα εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως και την προηγούμενη χρονιά δηλαδή με διαφορετικές εισόδους και εξόδους για τις τάξεις, διαφορετικούς χώρους διαλειμμάτων ανά τμήμα και ό,τι άλλο προβλέπεται και είναι δυνατό να γίνει για την προσπάθεια μη διασποράς της νόσου COVID. Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν τους μαθητές/τις μαθήτριες για τις διαφορές στο νέο πρωτόκολλο λειτουργίας. Παρακάτω παραθέτουμε όλες τις οδηγίες από την νέα Κ.Υ.Α. τις οποίες απλοποιήσαμε.  Παρακαλούμε για την προσεκτική τήρηση όλων όσων προβλέπονται. Ζητάμε τη συνεργασία σας και την άμεση ενημέρωσή μας για το παραμικρό κρούσμα ώστε να καταφέρουμε και τη νέα χρονιά να διατηρήσουμε τις καλές συνθήκες που είχαμε.Λήψη αρχείου

Φ.Ε.Κ.Λήψη αρχείου

 

 

 

 

 • ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΤΟΣ!!!!

 

ΧΡΟΝΙΑΟ Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου σας εύχεται χρόνια πολλά με υγεία και δύναμη για τη νέα χρονιά!

 

 

 

 • ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εκπαιδευτικών του σχολείου μας:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 • ΔΙΑΝΟΜΗ SELF TEST

 

Αξιότιμοι γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου ως και το Σάββατο 27 Νοεμβρίου, μπορείτε να προμηθεύεστε δύο(2) συσκευασίες με συνολικά δέκα (10) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου οι μαθητές/τριες να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των ημερών από 23 Νοεμβρίου μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων και να προσέρχονται στο σχολείο σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.
Από τη Δ/νση του σχολείου
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ SELF TEST

Αγαπητοί γονείς, από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα edupass.gov.gr και εσείς θα πρέπει να δηλώνετε εδώ τα self test πλέον και όχι εκεί που τα δηλώνατε μέχρι τώρα!!!!

Από το edupass.gov.gr o Διευθυντής της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες  εισέρχεστε στην πλατφόρμα και δηλώνετε την πρόθεση φυσικής παρουσίας  στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας σας η κατάστασή σας.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

Συνδέεστε στην ιστοσελίδα edupass.gov.gr

1.Επιλέγετε πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής Αγωγής

 1. Επιλέγετε την ανάλογη κατηγορία

Δήλωση self test μαθητών/τριών δημοσίων σχολικών μονάδων – Έκδοση Σχολικής Κάρτας για COVID-19

Δήλωση μαθητών/τριών που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει ή έχουν πρόσφατο PCR/Rapid test

Δήλωση εκπαιδευτικών/μελών Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π.

Δήλωση επισκεπτών

 

3.Συνδέεστε με τους κωδικούς taxis net και ακολουθείτε τις οδηγίες δηλώνοντας το AMKA,  την Περιφέρεια Αττικής,

Δ/νση Δυτ. Αττικής,

Δήμος Ασπροπύργου,

1ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Α) Σε περίπτωση που κάποιος έχει εμβολιασθεί ή που έχει νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα όπως γινότανε: δηλαδή ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση καλέστε στο τηλέφωνο του σχολείου ή μπείτε στο

https://www.minedu.gov.gr/news/50530-26-10-21-i-leitourgia-tou-edupass-gov-gr-epekteinetai-stis-sxolikes-monades-tis-dimosias-protovathmias-defterovathmias-ekpaidefsis-kai-eidikis-agogis

Η εκτύπωση πρέπει να γίνεται και να επιδεικνύεται στην είσοδο μέχρι νεοτέρας.

 

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥ, ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ 2021-2022

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης, που κατά το προηγούμενο σχολικό έτος συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο γενικό μέσο όρο βαθμολογίας, υπολογιζόμενου και του κλασματικού μέρους, πραγματοποιήθηκε η διαδικασία για την επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Για την επιλογή εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα από την παρ. 5 του άρθρου 3 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 41 του Ν.4633/2019.

Η διαδικασία επιλογής ανέδειξε, μετά και από τις απαραίτητες κληρώσεις, τους/τις παρακάτω μαθητές/τριες που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας για τις δύο περιόδους του διδακτικού έτους:

1η περίοδος: Για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022.

Σημαιοφόρος:  Κιντή Αγάπη

1η  παραστάτρια:  Καγιά Αικατερίνη

2η  παραστάτρια: Τριβέλα Σοφία

3ος  παραστάτης: Παπαζήσης Άγγελος

4η  παραστάτρια: Καρασάνι Αρμέλα

Υπεύθυνη κατάθεσης στεφάνου: Κουφού Γλυκεριανή

2η περίοδος: Για το χρονικό διάστημα από 01/02/2022 μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

Σημαιοφόρος: Σφακιανάκη Ειρήνη

1η  παραστάτρια: Μανώλη Δανάη

2ος  παραστάτης: Ζέκος Χαράλαμπος

3η  παραστάτρια: Καγιά Ισιδώρα

4η  παραστάτρια: Κολάι  Άννα

5η  παραστάτρια: Μπεκρή Χριστιάννα

Υπεύθυνη κατάθεσης στεφάνου:  Γάτσου Ισιδώρα

Πρώτος επιλαχών ορίστηκε ο μαθητής Καμενίδης Ευστάθιος

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές!

 

 

 

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Μπορείτε να πατήσετε στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες λεπτομέρειες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ-1

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

 

 

 

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SELF-TEST

Σας ενημερώνυμε ότι από σήμερα έως και την Παρασκευή 8/10 οι μαθητές, οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι, μπορούν να προμηθευτούν τα self test τους για τις επόμενες δύο εβδομάδες (4-17/10) ΔΩΡΕΑΝ από τα φαρμακεία.

Από τη διεύθυνση του σχολείου

 

 

 

 • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας, από την Πέμπτη 23/09/2021 και κάθε
Πέμπτη, θα υπάρχει Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης, η οποία θα περιλαμβάνει
Κοινωνικό Λειτουργό και Ψυχολόγο.
Η ομάδα αυτή αποσκοπεί να στηρίξει τους μαθητές και τους γονείς στην καλύτερη
διαχείριση τυχόν δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους και στη
βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους.
Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα αυτό, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το σχολείο ώστε να προγραμματιστεί ραντεβού.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την
παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και να την καταθέσετε στη Διεύθυνση του σχολείου.Λήψη αρχείου

 

 

 • ΑΣΚΗΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Παρασκευή 17/9/2021 η πρώτη άσκηση προετοιμασίας των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας για το σεισμό.

 

 

 

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Αξιότιμοι κύριες κύριοι, καλημέρα και καλή σχολική χρονιά.

 Σύμφωνα με την εγκύκλιο (20/3/2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό χρήστη στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), με τον  οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση  στις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)  (https://www.sch.gr/services).

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών Νηπιαγωγείων αλλά και κάθε μαθητή/τριας που μέχρι σήμερα δεν έχει αποκτήσει λογαριασμό χρήστη στο ΠΣΔ για την δυνατότητα αυτή.

Η δημιουργία λογαριασμού για τους μαθητές μπορεί να  γίνει είτε από τον γονέα/κηδεμόνα είτε από το σχολείο (με την σύμφωνη γνώμη του γονέα/κηδεμόνα).

Δημιουργία λογαριασμού μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα

 

 • Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα  https://register.sch.gr/students   Στην ίδια σελίδα μπορεί αν φτάσει κάποιος από την πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr ακολουθώντας το σύνδεσμο «Εγγραφή».

 

 • Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας.  Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε αναλυτικά τον οδηγό έγγραφής: https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf

 

 • Απαιτείται η συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου του μαθητή.  Στους γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών των Νηπιαγωγείων και των Α’ και Β’ Τάξεων Δημοτικού Σχολείου, Α Γυμνασίου και Α Λυκείου το σχολείο μπορεί να φροντίσει για την γνωστοποίηση του Αριθμού Μητρώου των αντίστοιχων μαθητών. Για μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ο αριθμός αυτός αναγράφεται στους Ελέγχους Προόδου των μαθητών του προηγούμενου έτους.

 

 • Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την αναγκαιότητα ορθής αναγραφής της διεύθυνσης email του καθώς επίσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.

 

 • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί email με τα στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.

 

 

Δημιουργία μαθητικού λογαριασμού από το σχολείο σε περίπτωση αδυναμίας του κηδεμόνα:

 

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για τη δυνατότητα εγγραφής των μαθητών με σκοπό τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

 

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στην εγγραφή των μαθητών/τριών σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

 

Σας ευχόμαστε καλή Σχολική Χρονιά και καλή επιτυχία στο έργο σας !

 

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
——————————————————————-
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, https://www.sch.gr/helpdesk

 

 

 

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ SELF TEST

Αγαπητοί γονείς, σας υπενθυμίζουμε ότι η πραγματοποίηση των self test θα θα διενεργείται δύο(2) φορές την εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα, και οι μαθητές/τριες θα εισέρχονται σε αυτήν μόνο με την επίδειξη της βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος.

Από την υποχρέωση διενέργειας και επίδειξης self-test απαλλάσσονται όσοι/ες μαθητές/τριες έχουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο.

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

 

ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ COVID 19

Μπείτε στην παρακάτω διεύθυνση URL, ώστε να διαβάσετε το νέο πρωτόκολλο για την λειτουργία των Δημοτικών κατά του COVID 19:Λήψη αρχείου

 

 

 

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΓΙΑΣΜΟ

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 08.30 στο προαύλιο του σχολείου μας.

Η προσέλευση των μαθητών/μαθητριών τάξεων ´ôĴŠκαι ΣΤ΄ θα γίνει από τις τρεις εισόδους του σχολείου μας και στο διάστημα 08. 15 έως 08.30.

Οι μαθητές/μαθήτριες των ´ôĴŠκαι ΣΤ΄τάξεων θα κατευθυνθούν στις καινούριες τάξεις τους (με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών  που θα βρίσκονται στις εισόδους) όπου και θα παραμείνουν μέχρι το τέλος του αγιασμού. Θα γίνει και παραλαβή βιβλίων.

Η είσοδος των μαθητών/μαθητριών θα γίνει αυστηρά με την επίδειξη self test, που μόνο για την πρώτη εβδομάδα, το πρώτο θα γίνει την Κυριακή ή Δευτέρα πρωί και το 2ο την Τετάρτη ώστε να επιδειχθεί από τους μαθητές την Πέμπτη στις 16/09/2021.

Οι μαθητές/μαθήτριες της Α΄τάξης θα προσέλθουν από την κεντρική είσοδο (δίπλα στο Νηπιαγωγείο) και αφού εισέλθουν στο σχολείο οι υπόλοιποι μαθητές των τάξεων Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ΄.

θα εισέλθουν με τους γονείς τους τηρώντας ΟΛΑ τα μέτρα προστασίας στον αύλιο χώρο όπου θα παρακολουθήσουν από απόσταση τον αγιασμό και θα ενημερωθούν για λειτουργικά θέματα του σχολείου.

Μετά τον αγιασμό θα γίνει, από τις ανάλογες εξόδους και η αποχώρηση των μαθητών/μαθητριών αφού ενημερωθούν και για το πρόγραμμα της Τρίτης 14/9/21.

Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου

 

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση