Για το σχολικό έτος 2022 – 2023 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

 

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

  • υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08:00 – 08:15.
  • έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
  • λήξη υποχρεωτικού προγράμματος – αποχώρηση μαθητών/μαθητριών: 13:15 (εξάωρο)

 

Ολοήμερο πρόγραμμα

Πρωινή Ζώνη 07:00-07.15

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

  • έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
  • λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.
  • Κατά το χρονικό διάστημα 13.15-13.20 οι μαθητές/μαθήτριες του Ολοήμερου, συγκεντρώνονται στους προκαθορισμένους χώρους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών του Ολοήμερου Προγράμματος.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο  πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα αναχώρησης από το σχολείο στις 15:00. ή στις 16:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

 

Διευρυμένο Ολοήμερο

Από τις 15.55 μέχρι τις 17.30.