Δ΄τάξη Επαναληπτικές ασκήσεις γλώσσας και μαθηματικών- Ανάσταση Λαζάρου Βαιοφόρος

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Παιδιά, σήμερα  ας θυμηθούμε στη Γλώσσα  το Υποκείμενο και το Αντικείμενο μιας πρότασης, τα επίθετα σε –ινος με τις εξαιρέσεις τους. Στα μαθηματικά θυμόμαστε την προπαίδεια και πολλαπλασιασμούς με μονοψήφιο πολλαπλασιαστή.

Επαναληπτικές Ασκήσεις Δ΄τάξης Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Αύριο

 » Διαβάστε όλο το άρθρο