Περιβαλλοντικό πρόγραμμα

Την Πέμπτη 5-12-2019 και την Παρασκευή 6-12-2019 οι μαθητές/τριες
από την Τρίτη έως την Έκτη Δημοτικού παρακολούθησαν από την συνεργάτες
της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης πρόγραμμα ευαισθητοποίησης με
τίτλο “Ανακύκλωση-Αλλάζοντας Συμπεριφορές…Αλλάζουμε το μέλλον”. Τα
παιδιά μας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για τη διαχείρηση των
απορριμάτων, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση
συσκευασιών. Έτσι ενημερώθηκαν για τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος
διαμορφώνοντας σταδιακά οικολογικές  στάσεις και συμπεριφορές.