ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξοικείωσης με την αναπηρία «Μαθαίνω να βλέπω τον  άνθρωπο»  από ομιλητές  που κάποια στιγμή στη ζωή τους βρέθηκαν αντιμέτωποι  με την αναπηρία παρουσιάστηκε στο σχολείο μας.  Το  εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί μέρος της δράσης του Σ.Κ.Ε.Π (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους)

Τα παιδιά  είχαν την ευκαιρία  να προσεγγίσουν την καθημερινότητα ενός  ανθρώπου   με αναπηρία, μέσα από έναν αυθόρμητο και ειλικρινή διάλογο. Άκουσαν  πραγματικές ιστορίες ανθρώπων, έκαναν ερωτήσεις και δέχτηκαν απαντήσεις  που αφορούσαν τους τρόπους με τους οποίους δίνουν  λύσεις στα δικά τους εμπόδια,  ώστε νικήσουν τις αντιξοότητες . Έτσι προσέγγισαν με βιωματικό τρόπο έννοιες όπως ο σεβασμός , η αποδοχή και η πίστη στον εαυτό μας.

Η επαφή μαζί τους, ήταν επίσης και μια ευκαιρία για τα παιδιά μας,  να κατανοήσουν μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων αυτών,  τη σημασία  της θέλησης και της επιμονής,  τη δύναμη της ψυχής και της σκέψης να επιλέγει  μια ποιοτική και αξιοπρεπή ζωή.