ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

     ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ                   ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021    Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά  το διάστημα από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2015 (νήπια) και το 2016 (προνήπια), Η φοίτηση είναι διετής και υποχρεωτική, η δε εγγραφή των ήδη φοιτούντων προνηπίων του 13ου Νηπιαγωγείου για …

Συνέχεια του άρθρου ‘ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21’ »