Άσκηση για την αντιμετώπιση των σεισμών στο Νηπιαγωγείο μας…

  Μιλήσαμε για το φαινόμενο του σεισμού τους τρόπους αντιμετώπισης του και στην συνέχεια προβήκαμε στην πρώτη άσκηση σε περίπτωση σεισμού στο σχολείο μας.