ΕΝΤΟΜΑ

Διαδραστική αφίσα με τα έντομα. Μπορείτε πατώντας πάνω στην αφίσα ,και στα σημαδάκια  της να ακούσετε παραμύθια,  τραγούδια ,εκπαιδευτικά βίντεο, κατασκευές και παιχνίδια για τον μαγικό κόσμο των εντόμων. Δείτε στο thinglink.com