Κατασκευή για την παγκόσμια μέρα περιβάλλοντος(5 Ιουνίου)

Μετά από συζήτηση και προβληματισμό καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η γη βρίσκεται στα χέρια μας και  αποφασίσαμε να το αποδώσουμε και στο χαρτί