ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

     ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

                  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2020-2021   

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά  το διάστημα από 15 έως 30 Μαΐου 2020.

Στα νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2015 (νήπια) και το 2016 (προνήπια), Η φοίτηση είναι διετής και υποχρεωτική, η δε εγγραφή των ήδη φοιτούντων προνηπίων του 13ου Νηπιαγωγείου για την επόμενη χρονιά γίνεται αυτεπάγγελτα

Στο 13ο Νηπιαγωγείο εγγράφονται μαθητές που κατοικούν στον τομέα του νηπιαγωγείου όπως παρουσιάζεται πιο κάτω :

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 2/Θ 13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΝΟΙΞΕΩΣ : Μονά 1-7 : 30οΝηπ/γείο Λαμίας (τέμνει Υψηλάντη 78)

                       Ζυγά 2 – 8 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας  (απέχει 30 μ. από το 13ονηπ/γείο)

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ : Μονά 1-9  και Ζυγά 2-10 :  13οΝηπ/γειο Λαμίας (τέμνει οδό Αργυροκάστρου)

Όμορο Νηπ/γείο : 2οΝηπ/γείο Λαμίας

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ : Μονά 1- τέλος : 13οΝηπ/γείο Λαμίας ( τέμνει την οδό Μελίνας Μερκούρη 34)

Ζυγά 2- τέλος : 2οΝηπ/γείο Λαμίας

ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ : Μονά 1- 9 : 1οΝηπ/γείο Λαμίας

Ζυγά 2 -34 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας

ΑΧΑΙΩΝ : Μονά 1-25 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας

Μονά 27-45 τέλος : 30οΝηπ/γείο Λαμίας

                  Ζυγά 2- 48 τέλος : 13οΝηπ/γείο Λαμίας

ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ :  Μονά 1-25 : 30οΝηπ/γείο Λαμίας ( τέμνει την οδό Καραϊσκάκη 120)

                               Ζυγά 2-12 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας    

ΚΑΛΒΟΥ : Μονά – δεν υπάρχουν σπίτια

                   Ζυγά 2-10 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας

ΑΘΗΝΑΣ : Αδιέξοδο, χωρίς σπίτια από την οδό Κάλβου –συναντά τη Βελισσαρίου

Μονά και Ζυγά (από την Κάλβου έως Βελισσαρίου 10 ) : 13οΝηπ/γείο Λαμίας 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ : Μονά 1-13 :2οΝηπ/γείο Λαμίας      (τέμνει  Αθηνάς,  Κασσάνδρας, Γρηγοροπούλου,                     

                           Ζυγά 2-10 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας                                         Μακροπούλου, Υψηλάντη)

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ : Μονά 1-17 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας (από τον Α΄ Κρατικό Παιδικό Σταθμό έως Βελισσαρίου 10)

Ζυγά 2 -24 : 2οΝηπ/γείο Λαμίας

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ : Μονά 1-17 και Ζυγά 2-24 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας (τέμνει Βελισσαρίου)

Μονά 19 ….  Και Ζυγά 26 …. : 2οΝηπ/γείο Λαμίας

ΥΨΗΛΑΝΤΗ : Μονά 1-57 και Ζυγά 2-52 : 2οΝηπ/γείο Λαμίας

                         Μονά 59 -77 και Ζυγά 54 – 78 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας

Μονά 79 … και Ζυγά 80 ….  : 30οΝηπ/γείο Λαμίας

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ : Μονά 1-87 και Ζυγά 2-92 : 2οΝηπ/γείο Λαμίας

Μονά 89 – 115 και Ζυγά 94 -120 : 13οΝηπ/γείο Λαμίας

Μονά 117 … και Ζυγά 122 …  : 30οΝηπ/γείο Λαμίας

 Οι οδοί που περικλείονται ανήκουν στο 13ο Νηπιαγωγείο.

Ειδικότερα είναι οι οδοί:

Αθηνάς

Αχαιών

Αγ. Αναργύρων (Αχαιών)

Βάρναλη

Γρηγοροπούλου

Δαναών

Δωριέων

Ηρακλέους

Θέμιδος

Ιπποκράτους

Ιωαννίνων

Λάσκαρη

Νεφέλης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

 • Ο γονέας υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΥΠΑΙΘ στην διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
 • Επιλέγει το νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει σύμφωνα με την διεύθυνση κατοικίας του.
 • Επιλέγοντας την ηλεκτρονική ¨ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ¨ ο γονέας «αυθεντικοποιείται» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet
 • Συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του δηλαδή τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και το κινητό του τηλέφωνο μέσω του οποίου θα ενημερώνεται στην συνέχεια για την πορεία της αίτησης του.
 • Στην συνέχεια

α) συμπληρώνει τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου τέκνου που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτηση του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στο συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο. Αυτό εξασφαλίζεται μόνο όταν ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών είναι ο προβλεπόμενος από τον νόμο.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ

ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
 2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι

σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

 1. II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ο γονέας προσκομίζει τα παρακάτω δικαιολογητικά στο νηπιαγωγείο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Προϊσταμένη. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Τα απαραίτητα  έγγραφα που προβλέπονται για την φοίτηση στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

δ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Τηλέφωνο  επικοινωνίας  2231042622

email:mail@13niplamias.fth.sch.gr.

Ευχαριστούμε

Αφήστε μια απάντηση