Λαδιάς Αναστάσιος

Επώνυμο: Λαδιάς
Όνομα: Αναστάσιος
ΙδιότηταΘέση Ομιλητή: Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19  (Πειραιά & Δ΄ Αθήνας)
Σύντομο Βιογραφικό: Διδακτορικός τίτλος: Σχεδίαση interfaces για εκπαιδευτικές εφαρμογές υπερμέσων και πολυμέσων. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Πτυχίο από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστήμιου Πάτρας.

Συμμετοχή ως εμπειρογνώμονας στη σύνταξη του Προγράμματος Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο, στο επιστημονικό πεδίο “Πληροφορικός Γραμματισμός” (Παιδαγωγικό Iνστιτούτο, Δεκέμβριος 2010).

Ο καθένας μας αξιολογεί τον κώδικα των μαθητών του με ένα εμπειρικό τρόπο. Ο τρόπος αυτός κατά κανόνα δεν είναι απόλυτα υποκειμενικός όπως φαίνεται -και από τις “συναντήσεις” πριν την εξέταση των βαθμολογητών στις εξετάσεις των φυσικώς αδυνάτων- υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ μας. Όμως δεν υπάρχουν αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια για να αξιολογήσουμε τους διαφορετικούς κώδικες των μαθητών μας ακόμα και όταν επιλύουν το ίδιο πρόβλημα.  …

(Συν)συγγραφέας των βιβλίων:

  • «Οδηγός Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για τον εκπαιδευτικό στο επιστημονικό πεδίο: Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες» (2011),
  • «H logo στην εκπαιδευτική διαδικασία» (1997),
  • «Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ. Προτεινόμενα Εκπαιδευτικά Σενάρια: Κλάδος ΠΕ19-20» (2011),
  • «Πολυμέσα – Δίκτυα» (βιβλ. μαθητή, τετράδιο μαθητή, βιβλ. Καθηγητή) (1999),
  • «Μεθοδολογία και προγραμματισμός πολυμέσων. Σχεδίαση της πλοήγησης & της αλληλεπιδραστικότητας με το Macromedia Director» (2003),
  • «Pascal, μια μεθοδική προσέγγιση» (1991),
  • «BASIC, εισαγωγή στον προγραμματισμό των H/Y» (1992),
  • «Πληροφορική και εκπαίδευση» (1993),
  • «Γρήγορη εκμάθηση του QuarkXPress για Macintosh» (1993)

Λίστα Σεμιναρίων

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση