Αθανασία (Σία) Μπαλωμένου

Επώνυμο: Μπαλωμένου
Όνομα: Αθανασία (Σία)
Ιδιότητα – Θέση Ομιλητή: Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών (ΠΕ03)
ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Σύντομο Βιογραφικό:
  • Διδακτορικό στη διδακτική των Μαθηματικών με αξιοποίηση υπολογιστικών εργαλείων πολλαπλών αναπαραστάσεων
  • Μεταπτυχιακά : 1. στις ΝΤ στην εκπαίδευση, 2. οργάνωση & διοίκηση της εκπαίδευσης,  Μαθηματικών των υπολογιστών και των Αποφάσεων
  • Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου
  • Διδάσκουσα στο ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΔ407)
  • Επιστημονικής Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Πάτρα
  • Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σε διεθνή περιοδικά- εισηγήσεις σε συνέδρια με κριτές
Επικοινωνία: smpalom@upatras.gr

Λίστα Σεμιναρίων

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων