Σχολεία Β΄ ΕΚ.ΠΕ. Κοζάνης. Το υπόβαθρο έχει ληφθεί από τον Σκερκέμη Λάμπρο, «Η Δυτική Μακεδονία», Γκαβανάς, Κοζάνη 1951 (δωρεά Ο.Λ.)
Σχολεία Β΄ ΕΚ.ΠΕ. Κοζάνης. Το υπόβαθρο έχει ληφθεί από τον Σκερκέμη Λάμπρο, «Η Δυτική Μακεδονία», Γκαβανάς, Κοζάνη 1951 (δωρεά Ο.Λ.)

10° Κοζάνης

13° Κοζάνης

17° Κοζάνης

1° Σερβίων

2ο Σερβίων

4° Σερβίων

Βαθυλάκκου

Βελβεντού

Λιβαδερού

Πλατανορρεύματος

Τρανοβάλτου

Άνω Κώμης

Καισάρειας

Πετρανών

Ετικέτες: ,